Delphi ile bilgisayarın istediğiniz zaman otomatik olarak kapanması - Delphi / Kylix Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > Delphi / Kylix > Delphi ile bilgisayarın istediğiniz zaman otomatik olarak kapanması
Kategori: Delphi / Kylix
Gönderen: Admin
Tarih: 2011-02-20
Puan: 0   Puan:0 | Katılımcı:0 | Katılımcı : 0
Okunma: 4546
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Bilgisayarın istediğim zaman kapanması için bu kodu yazdım.
formunuza bir edit ve bir buton ve bir adet timer bırakın
timer in enablesini false yapmalısınız. Yoksa bilgisayarinizi birkaç saniye
içinde kapatir. ha bu arada Timerin interval değerini 10000 yapınki bilgisayarinizin hizini pek düşürmesin. Daha büyükte yapabilirsiniz...Fakat dikkat edin interval bir dakikadan daha büyük olmasın..Yoksa verdiğiniz zamanı karşılaştırma yapıp bulamayabilir..

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Timer1: TTimer;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
saat,dakika,saniye,milisaniye:word;
s,s1,s2,d1,d2:string;
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
DecodeTime(Time,saat,dakika,saniye,milisaniye);
if s1=inttostr(saat) then
if s2=inttostr(dakika) then
begin
exitwindowsex(EWX_SHUTDOWN,0);
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=timetostr(Time);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
s1:=Copy(s,1,2);
s2:=copy(s,4,2);
Timer1.Enabled:=true;
Application.Minimize;
end;

end.Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.