PHP ile ASCII Karkater Çeviri Fonksiyonu - PHP Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > PHP > PHP ile ASCII Karkater Çeviri Fonksiyonu
Kategori: PHP
Gönderen: Admin
Tarih: 2009-02-19
Puan: 10   Puan:10 | Katılımcı:1 | Katılımcı : 1
Okunma: 4471
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

<?
function ASCII($Str) {
//Türkçe Karakterler için
$Str = str_replace("İ","İ");$Str = str_replace("ı","ı");
$Str = str_replace("Ö","Ö");$Str = str_replace("ö","ö");
$Str = str_replace("Ü","Ü");$Str = str_replace("ü","ü");
$Str = str_replace("Ç","Ç");$Str = str_replace("ç","ç");
$Str = str_replace("Ğ","Ğ");$Str = str_replace("ğ","ğ");
$Str = str_replace("Ş","Ş");$Str = str_replace("ş","ş");
//Tüm Karakterler
$Str = str_replace("£","₤");$Str = str_replace("!","!");
$Str = str_replace("\"",""");$Str = str_replace("#","#");
$Str = str_replace("$","$");$Str = str_replace("%","%");
$Str = str_replace("&","&");$Str = str_replace("'","'");
$Str = str_replace("(","(");$Str = str_replace(")",")");
$Str = str_replace("*","*");$Str = str_replace("+","+");
$Str = str_replace(",",",");$Str = str_replace("-","-");
$Str = str_replace(".",".");$Str = str_replace("/","/");
$Str = str_replace("0","0");$Str = str_replace("1","1");
$Str = str_replace("2","2");$Str = str_replace("3","3");
$Str = str_replace("4","4");$Str = str_replace("5","5");
$Str = str_replace("6","6");$Str = str_replace("7","7");
$Str = str_replace("8","8");$Str = str_replace("9","9");
$Str = str_replace(":",":");$Str = str_replace(";",";");
$Str = str_replace("<","<");$Str = str_replace("=","=");
$Str = str_replace(">",">");$Str = str_replace("?","?");
$Str = str_replace("@","@");$Str = str_replace("[","[");
$Str = str_replace("\\","\");$Str = str_replace("]","]");
$Str = str_replace("^","^");$Str = str_replace("_","_");
$Str = str_replace("`","`");$Str = str_replace("{","{");
$Str = str_replace("|","|");$Str = str_replace("}","}");
$Str = str_replace("~","~");$Str = str_replace(" "," ");
$Str = str_replace("¡","¡");$Str = str_replace("Ñ","Ñ");
$Str = str_replace("¢","¢");$Str = str_replace("£","£");
$Str = str_replace("¤","¤");$Str = str_replace("¥","¥");
$Str = str_replace("¦","¦");$Str = str_replace("§","§");
$Str = str_replace("¨","¨");$Str = str_replace("©","©");
$Str = str_replace("ª","ª");$Str = str_replace("«","«");
$Str = str_replace("¬","¬");$Str = str_replace("­","­");
$Str = str_replace("®","®");$Str = str_replace("¯","¯");
$Str = str_replace("°","°");$Str = str_replace("±","±");
$Str = str_replace("²","²");$Str = str_replace("³","³");
$Str = str_replace("´","´");$Str = str_replace("µ","µ");
$Str = str_replace("¶","¶");$Str = str_replace("·","·");
$Str = str_replace("¸","¸");$Str = str_replace("¹","¹");
$Str = str_replace("º","º");$Str = str_replace("»","»");
$Str = str_replace("¼","¼");$Str = str_replace("½","½");
$Str = str_replace("¾","¾");$Str = str_replace("¿","¿");
$Str = str_replace("À","À");$Str = str_replace("Á","Á");
$Str = str_replace("Â","Â");$Str = str_replace("Ã","Ã");
$Str = str_replace("Ä","Ä");$Str = str_replace("Å","Å");
$Str = str_replace("Æ","Æ");$Str = str_replace("Ç","Ç");
$Str = str_replace("È","È");$Str = str_replace("É","É");
$Str = str_replace("Ê","Ê");$Str = str_replace("Ë","Ë");
$Str = str_replace("Ì","Ì");$Str = str_replace("Í","Í");
$Str = str_replace("Î","Î");$Str = str_replace("Ï","Ï");
$Str = str_replace("Ò","Ò");$Str = str_replace("Ó","Ó");
$Str = str_replace("Ô","Ô");$Str = str_replace("Õ","Õ");
$Str = str_replace("Ö","Ö");$Str = str_replace("×","×");
$Str = str_replace("Ø","Ø");$Str = str_replace("Ù","Ù");
$Str = str_replace("Ú","Ú");$Str = str_replace("Û","Û");
$Str = str_replace("Ü","Ü");$Str = str_replace("ß","ß");
$Str = str_replace("à","à");$Str = str_replace("á","á");
$Str = str_replace("â","â");$Str = str_replace("ã","ã");
$Str = str_replace("ä","ä");$Str = str_replace("å","å");
$Str = str_replace("æ","æ");$Str = str_replace("ç","ç");
$Str = str_replace("è","è");$Str = str_replace("é","é");
$Str = str_replace("ê","ê");$Str = str_replace("ë","ë");
$Str = str_replace("ì","ì");$Str = str_replace("í","í");
$Str = str_replace("î","î");$Str = str_replace("ï","ï");
$Str = str_replace("ñ","ñ");$Str = str_replace("ü","ü");
$Str = str_replace("ò","ò");$Str = str_replace("ó","ó");
$Str = str_replace("ô","ô");$Str = str_replace("õ","õ");
$Str = str_replace("ö","ö");$Str = str_replace("÷","÷");
$Str = str_replace("ø","ø");$Str = str_replace("ù","ù");
$Str = str_replace("ú","ú");$Str = str_replace("û","û");
$Str = str_replace("ÿ","ÿ");
return $Str;
}
?>Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.