Sql Server a ASP ile Bağlantı ve Dört İşlem - SQL Server Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > SQL Server > Sql Server a ASP ile Bağlantı ve Dört İşlem
Kategori: SQL Server
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-12-07
Puan: 7   Puan:7 | Katılımcı:3 | Katılımcı : 3
Okunma: 6444
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Lafı fazla uzatmadan hemen kodlara geçiyorum. Kod yazmadan önce MsSql Server içinde findikKurdu isminde bir database oluşturup bunun içinde Uyeler isminde tablo oluşturmalısınız. Bu tablonun içinde uyeID(int, PK) ve ad(nvarchar,50) isminde hücreleriniz olması yeterlidir.

Kodlarla DataBase ve tablo oluşturmak için Query Analyzer´da aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz:KOD:
CREATE DATABASE findikKurdu
ON PRIMARY
(
NAME= findikKurdu_Data,
FILENAME=´C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLDatafindikKurdu_Data.mdf´,
SIZE=7MB,
FILEGROWTH=3MB)
LOG ON
(
NAME= findikKurdu_Log,
FILENAME=´C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLDatafindikKurdu_Log.ldf´,
SIZE=3MB,
MAXSIZE=10MB,
FILEGROWTH=1MB
)
GO
use findikKurdu
CREATE TABLE Uyeler
(uyeID uniqueidentifier NOT NULL DEFAULT NEWID(),
ad nvarchar(50) NOT NULL)
GO
SqlServer´a bağlantı kodları aşağıdaki gibidir:KOD:
<%

Set baglan=Server.CreateObject("Adodb.Connection")


baglan.Open "driver={SQL Server};server=localhost;uid=sa;pwd=;database=findikKurdu"

%>

Bu kodlarla server´a bağlandıktan sonra tabloya bağlanmak için aşağıdaki kodları kullanabiliriz:

KOD:


<%

Set Rs = baglan.ExeCute("select * from Uyeler")

%>


Kayıtları listeletmek için:

KOD:

<%

Do while not Rs.Eof
Response.Write Rs("ad")+"<br>"
Rs.MoveNext:Loop

%>

Kayıt Eklemek İçin:

KOD:

<%

baglan.ExeCute("insert into uyeler (ad) values (´Ali´) ")

%>Kayıt Silmek İçin:

KOD:

<%

´Bütün tablo içindekileri silmek için:

baglan.ExeCute("delete from uyeler ")

´Sadece belirtilen kayıtları silmek için:

baglan.ExeCute("delete from uyeler where ad = ´Ali´ ")

%>Güncelleme Yapmak İçin:

KOD:

<%

´Bütün isimleri Ahmet yapmak için:

baglan.ExeCute("update uyeler set ad= ´Ahmet´ ")

´Adı Ali olanları Ahmet yapmak için:

baglan.ExeCute("update uyeler set ad= ´Ahmet´ where ad = ´Ali´ ")

%>

Bu kodlarla temel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.