ASP İle Basit Bir Toplist Uygulaması - ASP Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > ASP > ASP İle Basit Bir Toplist Uygulaması
Kategori: ASP
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-11-11
Puan: 0   Puan:0 | Katılımcı:0 | Katılımcı : 0
Okunma: 5431
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Basit Bir TOPLİST Sistemi Yazıcaz Hemde Hit Sistemlerinin Mantığını anlarsınız

Gerekenler

db.mdb

Tablo adı : toplist (id : autonumber , site : text , Adres : text , Hit : number)

default.asp
----------
KodlarKod Çizelgesi Kod Dili: asp
<%
'----------------------------------------
'///Db Bağlanrısı
set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=" & Server.Mappath("db.mdb")
'-----------------------------------------
'///Rs Bağlantısı
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from toplist order by hit desc" ' hiti Yüksek olan Üste Çıksın dedik
rs.open sql,baglanti,1,3
'-----------------------------------------
if rs.eof then ' Veritabanında site girilmemişse..
Response.write "Hiç Bir tane site Eklenmemiiş !!"
end if ' ifi Kapattık

do while not rs.eof ' Döngümüzü Başlattık
' Tagımızı kapattık Çünkü Html kodları araya girecek asp tagı içinde olmasın diye
%>
<table border="1" width="500" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td> Site İsmi : <%=rs("site")%></td>
<td> <%=rs("hit")%></td>
<td>
<p align="center"> <a href="git.asp?id=<%=rs("id")%>">Git</a></td>
</tr>
</table>

<%
rs.movenext' Dön gümüz Bİtii.
loop
%>
Şimdi Git.asp
-----------
Kodlar


Kod Çizelgesi Kod Dili: asp
<%
'-----------------------
'//Db Bağlantısı
set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=microsoft.jet.Oledb.4.0;data source=" & server.Mappath("db.mdb")
'--------------------------------
' default.asp de gitaspye link verirken id alı bir strinf kullandık onu çağrıyoruz
'//Rs bağlantısı
id = request.querystring("id")
set git=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from toplist where id="&id&" order by hit desc" 'Veritabanındaki id hangi idye eşitse ona işlem yapılsın
git.open sql,baglanti,1,3 ' Coded by Oksiyus
'--------------------------------
'şimdide Hit Eklenme Bölümünü Yapalım Çok Basit

git("hit") = git("hit") + 1 ' Veritabanınddaki Hit Kaçsa Ondan Birtane Fazla olsun Yani Hit Birtane artsın siz bir yerine ikide arttırabilirsiniz
git.update
response.redirect ""&git("adres")&""
git.close
set git=nothing
baglanti.close
set baglanti= nothing
%>
Bu Kadar.. İyi Günler
Kodlama Emre TorunYorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.