ASP İle Mail Yollama - ASP Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > ASP > ASP İle Mail Yollama
Kategori: ASP
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-11-11
Puan: 0   Puan:0 | Katılımcı:0 | Katılımcı : 0
Okunma: 6194
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Kod Çizelgesi Kod Dili: asp
<%
'dosya isimi..gonder_email.asp **
'Farkli formlar dan gelen bilgilerin farkli email adresine
'gelmesini sagliyor. formdan gelen formtercihi degerine göre
'ilgili Case içine girer . Case leri ve email tercihlerini
'çogaltmak mümkün

dim FormTercihi, strTo, strSubject, strBody

'formdan gelen deger alinir
FormTercihi=Request("HangiForm" )

Select Case FormTercihi
'alinan deger select içine alinir.

Case 1

'formdan gelen bilgiler alinir
adi="ADI SOYADI.." &Request.Form("ADI" )+"," & Request.Form("SOYADI" )+"," & vbCrLf
adi=adi&"ADRES......." &Request.Form("ADRES" )+"," & vbCrLf&"ILCE/IL....." &Request.Form("IL" )+"," & vbCrLf
adi=adi&"E-MAIL......" &Request.Form("EMAIL" )& vbCrLf& vbCrLf& vbCrLf

kimden=Request.Form("ADI" )+" " +Request.Form("SOYADI" )

'asagidaki kisim olmasada olur biz resmi bir kurum oldugumuz için mail olayini dilekçe boyutuna çevirdik.

dilekce="Yukarida Bilgilerini Yazdigim Parsele Ait " & vbCrLf
dilekce=dilekce&"IMAR DURUMU Belgesinin Tarafima Gönderilmesini " & vbCrLf
dilekce=dilekce&" Saygilarimla Arz Ederim." & vbCrLf& vbCrLf
dilekce=dilekce& kimden

adi=adi&dilekce

'kisi formu gönderdikten sonra asagidaki mesaji okur

bilgilendirme=" Adresimize Gönderdiginiz Bilgilere Göre" & vbCrLf
bilgilendirme=bilgilendirme+"Verdiginiz " &EMAIL&" Adresine Imar Durumu Belgesi En Kisa Zamanda Gönderilecektir. "

'bu Case 1 deki formun konusudur
strSubject = "IMAR DURUMU ISTEGI"
email=Request.Form("EMAIL" )


Case 2

adi="ADI SOYADI.." &Request.Form("ADI" )+"," & Request.Form("SOYADI" )+"," & vbCrLf
adi=adi&"ISTEK/ÖNERI;......." &vbCrLf&Request.Form("ADRES" )+"," & vbCrLf
adi=adi&"E-MAIL......" &Request.Form("EMAIL" )& vbCrLf& vbCrLf& vbCrLf

kimden=Request.Form("ADI" )+" " +Request.Form("SOYADI" )

dilekce=dilekce& kimden

adi=adi&dilekce

bilgilendirme=" Öneri ve İsteklerinizi Bizimle Paylaştığınız İçin Teşekkür Ederiz." & vbCrLfstrSubject = "ONERI/ISTEK"

email=Request.Form("EMAIL" )

End Select
%>
<%

strTo = "MAIL ADRES1-1"
'adresi degistir....


strBody = adi
strBody = strBody & vbCrLf & vbCrLf

If Len(request("email" ))<5 or InStr(request("email" ),"@" )=0 Then
%>
<a href="asp-animation/email.asp">
Lütfen E-MAIL Adres Bilgilerini Dogru Olarak Giriniz<br>
</a>
<%
Else

'Persits.mail ile baglanti saglanir.
Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender" )

'site adini degistir.
Mail.Host="yildirim-bld.gov.tr"

'bunlari degistirmeyin
Mail.From = email
Mail.FromName = kimden

Response.Write "from name"

'asagida bir Select Case daha kullanilmistir. her formun konusuna göre mailin gidecegi adreslerdir.
Select Case FormTercihi
Case 1
Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-1"
Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-2"

Case 2
Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-1"
Mail.AddAddress "MAIL ADRESI-3"

End Select

'bunlarida degistirmeyin

Mail.Subject = strSubject
Mail.Body = strBody
Mail.SEnd

Response.Write bilgilendirmeEnd If

%>

<%
Function IsValidEmail(strEmail)
Dim bIsValid
bIsValid = True

If Len(strEmail) < 5 Then
bIsValid = False

Else
If InStr(1, strEmail, " " ) <> 0 Then
bIsValid = False

Else
If InStr(1, strEmail, "@" , 1) < 2 Then
bIsValid = False

Else

If InStrRev(strEmail, "." ) < InStr(1, strEmail, "@" , 1) + 2 Then
bIsValid = False
End If
End If
End If
End If

IsValidEmail = bIsValid
End Function

'<-- bitti -->

%>

Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.