ASP İle Resim Thumb Yapmak - ASP Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > ASP > ASP İle Resim Thumb Yapmak
Kategori: ASP
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-11-11
Puan: 10   Puan:10 | Katılımcı:2 | Katılımcı : 2
Okunma: 5877
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Açıklama : Bu kodu kullanmanız için Asp Upload ve Asp Jpeg
'bileşenlerine ihtiyacınız vardır.
'Form Sayfanız:


Kod Çizelgesi Kod Dili: html
<form id="form1" name="form1" method="post" action="resim_yukle.asp" ENCTYPE="multipart/form-data" >
<input type="file" name="file" />
<input name="Submit" type="submit" />
</form>'resim_yukle.asp


Kod Çizelgesi Kod Dili: asp
<%

enalt_sayi = 100000
enust_sayi = 999999

Randomize()

isle = enust_sayi - enalt_sayi + 1
random = isle * rnd()
random = random + enalt_sayi
guvenlik = int(random)

Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.Save server.MapPath("..\images\urun\")'Resminizin kaydolduğu klasör


' Create instance of AspJpeg
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
' Open source image
For Each File in Upload.Files
dosya = file.path
Jpeg.Open dosya


set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set file = fso.GetFile(File.Path)
file.name = "rs"&guvenlik&".jpg"
set file = nothing
set fso = nothing
next


L = 100
Jpeg.Width = L
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth

If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
jpeg.Width = L
jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * L / jpeg.OriginalWidth
Else
jpeg.Height = L
jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * L / jpeg.OriginalHeight
End If


jpeg.PreserveAspectRatio = True
If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
jpeg.Width = L
Else
jpeg.Height = L
End IfFor Each File in Upload.Files
Jpeg.Save server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg")
th = server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg")
rs = file.Path
next
uzun = right(th,24)
res = right(rs,24)
response.Write uzun
mes = replace(uzun,"th","rs")

set baglanti = server.CreateObject ("ADODB.Connection")
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb") 'buraya kendi database'inizi yazın
set kd = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
kd.open "Select * From urun",baglanti,1,3'buraya resmi
'kaydedeceğiniz tabloyu yazın
kd.addnew
kd("resim") = mes 'urun tablosundaki resim alan'ına normal
' resmi kaydeder
kd("thumb") = uzun 'urun tablosundaki thumb alanına resmin
' thumb halini kaydeder
kd.update
%>'Sizde bu sayede database'den resimleri çağırabilirsiniz. Database'e resimlerin yollarını kaydeder.

uğur toprakdevirenYorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.