Action Sicript (Movie Clip Control) - ActionScript Webmaster bilgi bankası, knowledge base Webmaster Araçları

AnaSayfa > ActionScript > Action Sicript (Movie Clip Control)
Kategori: ActionScript
Gönderen: Admin
Tarih: 2008-11-11
Puan: 5   Puan:5 | Katılımcı:1 | Katılımcı : 1
Okunma: 5586
  
 
1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

MOVİE CLİP CONTROL

duplicateMovieClip:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
duplicateMovieClip(target, newname, depth)

Parametreler
target: Kopyalanacak klibin hedef yolu yazılır.
newname: Kopya klibe yeni bir isim verilir.
depth: Kopya klibin derinlik düzeyi yazılır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Komut mevcut bir klip hala oynarken bir örneğini sahneye ekler. Kopya klip orjinal klipte oynatma başlığı
nın hangi karede olduğuna bakmaksızın daima ilk kareden itibaren oynamaya başlar. Orjinal klibe loadVariables komutu ile eklenen veriler kopya eklenmez ve şayet orjinal klip silinirse kopyaları da kaybolur.Kopyalanan klip daima orjinal klibin tam üzerine eklendiğinden ilk anda komutun işlemediği zannedilebilir. Bu nedenle bu komut setproperty komutu ile sıklıkla beraber kullanılır. setProperty komutu ile kopyalanan klibin x ve y düzlemi değiştirilerek ikinci klibin görülmesi sağlanır.

Örnek
on (release) {
duplicateMovieClip(_root.deneme, "yenideneme", 1);
setProperty("yenideneme", _x, 40);
}

//Butona basıldığında sahnedeki deneme klibinin, adı yenideneme olan bir kopyası hazırlanır ve bu kopya setProperty ayarlaması nedeni ile sahnenin sol-üst köşesinin 40 piksel sağ tarafta oluşur.

onClipEvent:

Player
Flash 5 ve sonrası

Kullanım
onClipEvent(klip_olayı){
yapılacak_işler;
}


Parametreler
Klip olayları olarak aşağıdaki işlemlerden biri seçilir:
-load: Klibin ilk karesi sahnede görülür görülmez (işlemler başlar).
-unload: Klibin ilk karesi sahneden çıkar çıkmaz
-enterframe: Filmin her karesi oynadığında verilen komutlar tetiklenir ve işleme konulur
-mouse move: Farenin x ve y düzleminde her hareketi ile işlemler yenilenir
-mouse down: Fare sol tuşuna basıldığında
-mouse up: Fare sol tuşuna basılıp bırakıldığında
-keydown: Aksiyon klavyeden belirlenen bir tuşa basıldığında başlatılır.
-keyup: Aksiyon klavyeden belirlenen bir tuşa basılıp bırakıldığında.
-data: Veriler loadMovie veya loadVariable komutu ile yüklenildiğinde.

Tanım
Olay işleyiciler yukarda anlatılan parametrelere göre tetiklenirler.

Örnek
onClipEvent(keyDown) {
if (Key.getCode() == Key.RIGHT) {
_parent.nextFrame();
} else if (Key.getCode() == Key.LEFT){
_parent.prevFrame();
}
}

// Klip sahnede görüldüğünde kullanıcı şayet sağ yön tuşuna basarsa klip bir sonraki kareye gider, o tuşa değilde sol yön tuşuna basarsa klip bir önceki kareye atlar.

onClipEvent(mouseMove) {
stageX=_root.xmouse;
stageY=_root.ymouse;
}

//Klip yüklendiğinde sahnedeki x ve y koordinatı, farenin her hareketinde güncellenen x ve y koordinatı ile eşleşir.

removeMovieClip:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
removeMovieClip(target)

Parametreler
target: AttackMovieClip veya duplicateMovieclip yöntemi ile eklenen kliplerin yolu yazılır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Sadece attackMovieClip veya duplicateMovieclip yöntemi ile eklenen kliplerin sahneden çıkartılması için kullanılır.

Örnek
1.buton komutları:
on (release) {
duplicateMovieClip(_root.deneme, "yenideneme", 1);
setProperty("yenideneme", _x, 40);
}

2.buton komutları:
on (release) {
removeMovieClip(_root.yenideneme);
}

// 1.butona basıldığında deneme klibinin yenideneme şeklinde adlandırılan kopyası 40 piksel ilerde oluşturulur. 2.butona basıldığında yenideneme klibi sahneden çıkartılır.

setProperty:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
setProperty("target", property, value/expression)

Parametreler
target: Özelliği ayarlanacak hedef klibin tam yolu yazılır.
property: Klibin ayarlanacak özelliklerine buradan ulaşılır. Detaylar için dersler bölümüne bakınız.
value: Ayarlanacak özellik olarak bir değer girilir.

Dönene cevap
Hiçbirşey

Tanım
Movie oynarken bir özelliğini değiştirmek için kullanılır.

Örnek
on(release) {
setProperty("star", _alpha, "30");
}

//Butona basıldığında star klibinin saydamlığı %30`a iner.

startDrag:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
startDrag(target,[lock ,left , top , right, bottom]) left, top, right, bottom alanlarına herhangi bir eklenti yapılmazsa klip tüm sahne boyunca çekilir. Şayet bir eklenti yapılırsa verilen değerler içinde çekme etkisi uygulanabilir.

Parametreler
target: Çekilecek klibin hedef yolu yazılır.
lock: Opsiyoneldir. true ve false Boolean değerini üretir.Lock mouse to center kutusu işaretlendiğinde klip çekilirken fare işaretleyicisine kenetlenir.
left , top , right, bottom: Opsiyoneldir. Bu alanlara yazılan değerler içinde çekme işlemi yapılır. Alan dışına çıkıldığında çekme işlemi durur.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
hedef bir klibi kullanıcının fare sol tuşuna basarak sürüklemesi için kullanılır. Genellikle stopDrag komutu ile beraber ele alınır.

Örnek
on (press) {
startDrag(this, true);
}
on (release) {
stopDrag();
}

// This ifadesi sahnede tek bir klip bulunduğunda kullanılır. Birden fazla klip varsa tam yolu yazılmalıdır. _root.deneme gibi. Klip üzerine gelip fare sol tuşuna basıldığında klip imleç ucuna yapışarak sahne boyunca sürüklenir. Basma işlemi bırakıldığında(release) çekme işlemi durur.

stop Drag :

Yukardaki örneği inceleyiniz.

updateAfterEvent :

Player
Flash 5 ve sonrası

Kullanım
updateAfterEvent()

Parametreler
Yok

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Kliplerde mevcut kare sayısından etkilenmeden sahnedeki görüntüyü her saniye yeniden günceller. onClipEvent veya setInterval(bu komut sadece mx`de mevcuttur) içinden çalışır. Amaç sahnede kesintili klip hareketni engellemek ve bu ekran güncellenmesi sayesinde akıcı bir görüntü oluşturmaktır.

Örnek
onClipEvent (load) {
Mouse.hide();
}
onClipEvent (mouseMove) {
setProperty (this, _x, _root._xmouse);
setProperty (this, _y, _root._ymouse);
updateAfterEvent();
}

//Klip yüklendiğinde imleç görüntüsü gizlenir. Sonraki komutla farenin herhareketi ile tetiklenen bir komut başlar. setProperty komutlarıyla grainin hareketi farenin x ve y yönündeki hareketi ile eşlenir. Böylece imleç fonksiyonu yüklenen grafi ile sağlanır. en son eklenen komutla her saniye ekranın görüntüsü güncellenerek kesintili hareketler kaybolur.


VARİABLES

delete:

Player
Flash 5 ve sonrası

Kullanım
delete reference

Parametreler
reference: Çıkartılacak nesne veya değişkenin adı

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Delete aslında bir operator olmasına rağmen sıklıkla bir ifade olarak kullanılır. Referans olarak verilen değişken veya nesneyi scriptten çıkartır. Şayet referans değer mevcut değil veya değeri silmek mümkün değilse delete komutu yetersiz kalır. Ön tanımlı nesne ve özellikler , var komutu ile tanımlanmış değişkenler silinemezler.

Örnek
// önce yeni bir nesne tanımlanır
account = new Object();
// bu nesneye bir isim atanır
account.name = 'Jon';
// atanan bu özellik silinir
delete account.name;

setVariable:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
set(variable, expression)


Parametreler
variable: Bir değişken adı yazılır.
value: Bu değişkene bir değer atanır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Değişkenlere değer atamak için kullanılır. Değişkenler içinde bilgi barındıran kaplardır. Değişkenler değişik veri tiplerini içerirler.(string, number, boolean, object veya movieclip)

Örnek
onClipEvent(keyDown) {
if (Key.getCode() == Key.RIGHT) {
_parent.nextFrame();
} else if (Key.getCode() == Key.LEFT){
_parent.prevFrame();
}
}

// Klip sahnede görüldüğünde kullanıcı şayet sağ yön tuşuna basarsa klip bir sonraki kareye gider, o tuşa değilde sol yön tuşuna basarsa klip bir önceki kareye atlar.

onClipEvent(mouseMove) {
stageX=_root.xmouse;
stageY=_root.ymouse;
}

//Klip yüklendiğinde sahnedeki x ve y koordinatı, farenin her hareketinde güncellenen x ve y koordinatı ile eşleşir.

var :

Player
Flash 5 ve sonrası

Kullanım
var variableName1 [= value1] [...,variableNameN [=valueN]]

Parametreler
variableName: Değişkeni tanımlayan bir isimdir.
value: Yukarıdaki değişkene atanan bir değerdir

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Komut lokal değişkenleri tanımlamak için kullanılır. setVariable komutundan farklı olarak var komutunda tanımlanan değişken ve değer çiftleri tanımlandığı alan için geçerlidir. setVariable komutu ile değişkenler tanımlandığında tüm klip boyunca bu değişken ve değerleri kullanmak mümkün olur.

Örnek
var x;
var y = 1;
var z = 3, w = 4;
var s, t, u = z;

// Farklı değişkenlere değerler atanmıştır. Bu değerler atandığı alan içinde kullanılabilir.

with:

Player
Flash 5 ve sonrası

Kullanım
with (object) {
yapılacak_işler;
}

Parametreler
object:Bir actionscript veya movieclip örnek adı

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Komut örnek adı veya yolu verilen klibe atıfta bulunmak ve ona belirli işlemleri yaptırmak için kullanılır. Hagi işlemin yapılacağı "yapılacak işler kısmına yazılır. Object parametresinde kliplerden başka bir değişken, özellik veya fonksiyon kullanılabilir.

Bir klibe atıfta bulunmak için 2 farklı komut daha vardır. Evaluate komutu ile bir klibin mutlak veya göreceli yolu verilir veya tell target komutu ile bu işlem yapılabilir. Tell target komutu Flash 5 ile beraber bırakılmaya yüz tutmuş kısır bir komuttur. Bu komutla klibe birden fazla işlem yaptırmak mümkün değildir. Bu nedenle evaluate veya with komutu tercih edilmelidir.

Örnek
with (MovieClip1) {
_x = 50;
_y = 100;
gotoAndStop(3);
}

//Bu örnekte movieclip1`in x ve y özellikleri ayarlanmakta ve oynatma başlığı 3. kareye gelip burada durmaktadır.

MovieClip1._x = 50;
MovieClip1._y = 100;
MovieClip1.gotoAndStop(3);

//Yukardaki işlemin aynısı burada evaluate komutu ile yapılmıştır.

tellTarget ("MovieClip1") {
_x = 50;
_y = 100;
gotoAndStop(3);
}

// Yine aynı işlem tell target komutu ile uygulanmıştır.

With komutu bir nesneyi kullanmak için birden fazla giriş yapmanızı sağlayan çok yaralı bir komuttur.

with (ana_klip){
with (cocuk_klip1){
_alpha = 20;
}
with (cocuk_klip2){
_alpha = 40;
}
}

// Bu örnekte ana_klip ebeveyn kliptir ve içinde iki çocuk klip barındırmaktadır. With komutu ile ana_klip özelliğini etkilemeden çocuk_klip 1 ve 2 nin alfa değerleri ayarlanabilmektedir. Aynı işlemi tell target komutu ile yapmanız mümkün değildir.


Yorumlar
Henüz Kimse Yorum Yapmamış, ilk yorumu siz ekleyin!
Yorum Ekleme Aparatı
Yorum Eklemek için lütfen sol menuden giris yapınız..
Toplam 0 yorum listelendi.